Siūlome specializuoto farmacijos įmonių audito paslaugas vertinant Geros Gamybos Praktikos (GMP) reikalavimų laikymąsi tiek gamybinėse, tiek didmeninio platinimo įmonėse ir laboratorijose.

Audito tikslas gali būti:

  • įmonės vertinimas pagal GMP reikalavimus;
  • įmonės procesų vertinimas, siekiant sumažinti gamybos ir kokybės riziką;
  • įmonės validacijos politikos pagal Europos GMP reikalavimus atitikimas;
  • gamybinių procesų efektyvumo vertinimas;
  • kokybės užtikrinimo sistemos efektyvumo didinimas.