Rengiame teorinius ir praktinius personalo mokymus. Pagrindinės  mokymų sritys:

  • Geros Gamybos Praktikos (GMP) taisyklių taikymas;
  • Švarių patalpų komponentai, testavimas ir priežiūra;
  • Technologiniai procesai ir jų optimizavimas;
  • Rizikos analize;
  • Šalčio grandinė;
  • Validacija;
  • ir kt.

Mokymų temas galime priderinti prie jūsų veiklos krypties ir procesų.