Teikiame specializuoto farmacijos įmonių audito paslaugas vertinant atitikimą Geros Gamybos Praktikos (GMP) reikalavimams tiek gamybinėms, tiek didmeninio platinimo įmonėms ir laboratorijoms.

Audito tikslas gali būti:

  • Įmonės vertinimas atitikimui GMP reikalavimams;
  • Įmonės procesų vertinimas siekiant sumažinti gamybinės ir kokybės užtikrinimo veiklos riziką;
  • Įmonės validacijos politikos atitikimas Europos GMP reikalavimams;
  • Gamybinių procesų efektyvumo vertinimas;
  • Kokybės užtikrinimo sistemos veiklos efektyvumo didinimas.